ANIVERSARIANTES FAMOSOS DE AGOSTO

 

ANIVERSARIANTES FAMOSOS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -31 -


Aniversariantes famosos de 

18 de agosto,

dia 230:

Carole Bouquet - 1957
Mika Boorem - 1987
Daphne Duplaix - 1976
Masahiro Nakai - 1972
Trey Ames - 1972
Greta Lind - 1968
Craig Bierko - 1965
Ikue Ootani - 1965
Madeleine Stowe -1958
Patrick Swayze - 1952
Orestes Quércia - 1938-2010
Robert Redford - 1937
Roman Polanski - 1933
Shelley Winters - 1920
Meriwether Lewis - 1774

 

Escolha o dia na lista abaixo:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -31 -

 

ANIVERSARIANTES FAMOS DE TODOS OS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

..

.