ANIVERSARIANTES FAMOSOS DE DEZEMBRO

 

ANIVERSARIANTES FAMOSOS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -31 -


Aniversariantes famosos de 

7 de dezembro,
Dia 341:

Martina Klein - 1976
Shiri Appleby - 1978
Nicole Appleton - 1974
Toshinori Omi - 1965
Yasue Sato - 1978
Linda Wong - 1987
Tino Martinez - 1967
C. Thomas Howell - 1966
Edd Hall - 1958
Larry Bird - 1956
Johnny Bench - 1947
Harry Chapin - 1942
Ellen Burstyn - 1932
Ted Knight - 1923
Eli Wallach - 1915
Louis Prima - 1910
 

 

Escolha o dia na lista abaixo:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -31 -

 

ANIVERSARIANTES FAMOS DE TODOS OS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

..

.