ANIVERSARIANTES FAMOSOS DE MAIO

 

ANIVERSARIANTES FAMOSOS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -31 -


Aniversariantes famosos de 

15 de maio,

135:

Krissy Taylor
- 1978
Melanie Adams - 1964
Lisa Curry-Kenny - 1962
Madhuri Dixit - 1967
Giselle Fernandez - 1961
Yevgeniya Grigoryeva - 1973
Leigh Ann Orsi - 1981
Keith Putnam - 1978
Masha Rasputina - 1965
Efrat Rayten - 1972
Emmitt Smith - 1969
Kristen Vigard - 1964
Ahmet Zappa - 1974
David Charvet - 1972
Emmitt Smith - 1969
George Brett - 1953
Madeleine Albright - 1937
Trini Lopez - 1937
Anna Maria Alberghetti - 1936
Jasper Johns - 1930
Eddy Arnold - 1918
James Mason - 1909
Joseph Cotten - 1905

 

Escolha o dia na lista abaixo:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -31 -

 

ANIVERSARIANTES FAMOS DE TODOS OS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

..

.