ANIVERSARIANTES FAMOSOS DE NOVEMBRO

 

ANIVERSARIANTES FAMOSOS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -


Aniversariantes famosos de 

de novembro,
Dia 305:

Aishwarya Rai
-1973
Carrie Mullan - 1989
Gilberto Braga - 1946
Thiago Fragoso - 1981
Jessica Beasley -1972
Toni Collette -1972
Tie Domi -1969
Marcelle Duprey -1976
Larry Flynt -1942
Alla Korot -1970
Jenny McCarthy -1972
Katja Riemann -1963
Mary Kate Schellhardt -1978
Gareth Thackeray - 1978
LaTavia Roberson - 1981
Fernando Valenzuela - 1960
Lyle Lovett - 1957
Gary Player - 1935
Stephen Crane - 1871

 

Escolha o dia na lista abaixo:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -

 

ANIVERSARIANTES FAMOS DE TODOS OS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

..

.