ANIVERSARIANTES FAMOSOS DE NOVEMBRO

 

ANIVERSARIANTES FAMOSOS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -


Aniversariantes famosos de 

8  de novembro,
Dia 312:

Tara Reid - 1975
Akiko Isozaki - 1973
Cardeal Eugênio Sales
Ademir Menezes (futebol)
Diogo Pacheco
Herson Capri
Antonio Marcos
Alain Delon
Peter Weiss
Katherine Hepburn
Parker Posey
Jennifer Banko - 1978
Annette Barlo - 1974
Anne Dorval - 1960
Robert Minsk - 1968
Gretchen Mol - 1973
Tara Reid - 1975
Dorte Roemer - 1968
Tallulah Hazekamp Schwab - 1973
Courtney Thorne-Smith - 1968
Zara Whites - 1968
Diane Wynter - 1965
Roxana Zal - 1969
Parker Posey - 1968
Mary Hart1 - 951
Bonnie Raitt1949
Morley Safer - 1931
Patti Page - 1927
Esther Rollm - 1920
Margaret Mitchel - l1900

 

Escolha o dia na lista abaixo:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -

 

ANIVERSARIANTES FAMOS DE TODOS OS MESES

JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL - MAIO - JUNHO - JULHO - AGOSTO - SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO

 

..

.